Oznaczenia
Europejski system ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych
Oznaczenia
W Polsce mamy już 37 produktów
z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
Oznaczenia
Produkty z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
to nasz prawdziwy powód do dumy!

Ważne adresy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (woj. małopolskie)

ul. Św. Sebastiana 9
31-049 Kraków
tel.: 12 623 30 50

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (woj. mazowieckie)

ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
tel.: 22 654 01 80

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (woj. opolskie)

ul. Wrocławska 170
45-835 Opole
tel.: 77 454 31 18

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (woj. podkarpackie)

ul. Lubelska 46
35-233 Rzeszów
tel.: 17 853 34 38

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (woj. podlaskie)

ul. Antoniukowska 11
15-740 Białystok
tel.: 85 747 97 40