Oznaczenia
Europejski system ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych
Oznaczenia
W Polsce mamy już 37 produktów
z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
Oznaczenia
Produkty z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
to nasz prawdziwy powód do dumy!

Ważne adresy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel.: 12-63-03-140

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel.: 12 616 09 24

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 363

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel.: 22 590 78 04

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: 77 448 21 00