Oznaczenia
Europejski system ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych
Oznaczenia
W Polsce mamy już 37 produktów
z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
Oznaczenia
Produkty z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
to nasz prawdziwy powód do dumy!

Ważne adresy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel.: 58 326 86 59

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel.: 58 326 85 00, 326 85 02

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich

ul. Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice
tel.: 32 774 05 02

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: 32 20 78 290 nr wew. 290

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowisk

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 342 18 61, 342 19 73, 344 30 95